Hanya Empat (4) Cara Inilah Dosa Dapat Diampuni

BidikSerp Blogspot - Bagaimana cara agar dosa terhapus? Inilah empat cara yang dapat menghapus dosa.
Taukah anda wahai saudara seumat segama semuslim seiman seperjuangan dalam menggapai kebahagian dunia berupa ridho Allah Subhanahu Wata 'Ala, Sang Pencipta Alam Semesta, maha pengasih lagi maha penyayang, tentang empat (4) hal yang dapat melebur atau menyebabkan dosa bisa diampuni oleh Allah SWT??

Saya tidak meragukan ilmu dan pengetahuan agama saudara, namun tidak ada salahnya jika saya ikut berbagi ilmu dan pengetahuan tentang 4 cara agar dosa dapat diampuni oleh Allah SWT.

4 Cara Agar Dosa Bisa Diampuni:

#1 Dosa Dapat Diampuni Dengan Taubat


Firman Allah Ta'ala yang berbunyi:
“Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh dan tetap berada di jalan yang benar.” (Surah aT-Taha, ayat 82)

#2 Dosa Dapat Diampuni Jika, Melakukan Amal Salih

Firman Allah Ta'ala yang berbunyi:
“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amal salih, maka kejahatan mereka ditukarkan oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surah aL-Furqan, ayat 68-70)

#3 Dosa Dapat Diampuni Apabila Datang Musibah

Sabda Rasulullah SAW:
“Seorang Muslim yang ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kesedihan, sakit mahupun dukacita hatta tertusuk duri sekalipun nescaya Allah akan menebus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu.” (Hadis Muttafaqun Alaih)

#4 Dosa Bisa Diampuni Apabila Dilebur Di Dalam Api Neraka

Daripada Abu Zar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya aku mengetahui mengenai lelaki yang terakhir keluar dari neraka pada hari kiamat, dikatakan kepadanya:


“Bentangkanlah dosa-dosa kecilnya!” Sedangkan dosa besarnya disembunyikan.
Kemudian dikatakan kepadanya: Kamu mengerjakan ini pada hari ini dan ini pada hari ini. Dia mengakui tanpa membantah karena terlalu bimbang dengan dosa besarnya.
Lalu dikatakan: Berikanlah kebaikan sebagai pertukaran untuk setiap kejahatan yang dilakukannya.
Lalu dia berkata: Aku mempunyai dosa-dosa lain, tetapi tidak dibentangkan di sini.
Kata Abu Zar: Aku melihat Rasulullah SAW ketawa hingga nampak gigi geraham baginda.” (Hadis Riwayat al-Tirmizi, Ibn al-Qayyim menyatakan ia sahih)

Muncul sebuah pertanyaan, "mengapa Rasulullah SAW tertawa?"
Jawab: Maksud Rasulullah SAW tertawa disini, disebabkan karena pernyataan dari Umatnya yang hendak mendapat Syafaat dari Beliau. Yang berterus terang tanpa kepura-pura-an akan apa-apa tentang DOSA yang telah diperbuatnya. Dan atas Izin Allah SWT sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW diberikan KEISTIMEWAAN untuk dapat memberikan SYAFA'ATUL UDZMA kepada siapa saja yang dikehendakinya.

Dikutip dari update status Bpk. Mibinibinu Bheen Yahya

Related Posts: Hanya Empat (4) Cara Inilah Dosa Dapat Diampuni

Masalah Mengawini Wanita Hamil dan Hukumnya

Masalah mengawini wanita hamil Setiap manusia menghendaki menikah dalam keadaan suci, tapi banyak hal yang terjadi di era kebebasan yang k...

Popular Posts